Zgłoś punkt programu!

Formularz zgłoszeniowy - program


fantastyka-literaturapublicystykakomiks-filmRPGsesje RPGLARPgry planszowegry bitewnemanga i animefantastyka dla najmłodszychstrefa kulturydodatkowe atrakcjeinne


prelekcjawykładkonkursprezentacjapanel dyskusyjnyspotkaniewarsztatinne

50 minut110 minut


Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN Polconu 2017.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zawartych niniejszym formularzu w celu organizacji Polconu 2017.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji otwartego naboru zgłoszeń w ramach Polconu 2017 jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki 'Cytadela Syriusza' z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12, 20-128 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją Polconu 2017 oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Składający zgłoszenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zgłoszenia w niniejszym naborze.