ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!

Formularz zgłoszeniowy jest już zamknięty.

Dziękujemy za zgłoszenia!

FAQ

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy Wolontariuszem a Gżdaczem?

Zarówno Wolontariusze jak i Gżdacze należą do obsługi Festiwalu oraz pomagają organizatorom w zadaniach sekcji, do której należą. Główną różnicą pomiędzy nimi jest czas, jaki każdy z nich spędza na dyżurach przed, w trakcie lub po zakończeniu festiwalu. Zakres obowiązków Wolontariusza jest szerszy i ma on ściśle określone godziny dyżurów przed wydarzeniem. Dodatkowo Wolontariusze otrzymują darmową wejściówkę na Festiwal, umowę wolontariacką, koszulkę oraz specjalnie wydzielone miejsce do spania. Gżdacze natomiast muszą sami kupić sobie wejściówkę na konwent, lecz w zamian za pomoc otrzymują koszulkę Gżdacza oraz miejsce do spania na konwencie.

Dlaczego miałbym zostać Wolontariuszem lub Gżdaczem?

Wolontaiusze i Gżdacze są prawdziwym fundamentem każdej imprezy. Zostając Wolontariuszem, jesteś w stanie przeżyć na własnej skórze, jak wygląda organizacja imprezy od środka, znajdziesz nowych przyjaciół i zdobędziesz na zawsze satysfakcję z organizowania tak dużej imprezy z niesamowitymi ludźmi. Bez Ciebie ta, jak i wszystkie inne imprezy, nie mogły by istnieć.

Jak mogę zostać częścią obsługi Festiwalu?

Wystarczy, że wypełnisz i wyślesz do nas formularz zgłoszeniowy na Wolontariusza lub Gżdacza znajdujące się pod tymi adresami.
[http://polcon2017.pl/wolontariat]
[http://polcon2017.pl/gzdacze]

Co przysługuje Wolontariuszom oraz Gżdaczom?

Wolontariusze otrzymują:

  • Darmową wejściówkę na Festiwal,

  • Unikatową koszulkę we wskazanym rozmiarze,

  • Obiady każdego dnia festiwalu,

  • Miejsce do spania oraz odpoczynku w salach dla obsługi festiwalu.

Gżdacze otrzymują:

  • Unikatową koszulkę we wskazanym rozmiarze,

  • Miejsce do spania oraz odpoczynku w salach dla obsługi festiwalu.

Jakie są obowiązki Wolontariusza?

Wolontariusze muszą wziąć udział w zebraniu dla obsługi oraz zebraniu swojej sekcji, które będą odbywać się na co najmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Wolontariusz musi być obecny na wszystkich swoich dyżurach, sprawdzać regularnie skrzynkę adresu email (podanego w formularzu zgłoszeniowym) oraz czytać informacje przekazywane przez email lub Facebooka.

Jakie są obowiązki Gżdacza?

Gżdacze muszą regularnie sprawdzać skrzynkę adresu email (podanego w formularzu zgłoszeniowym) i zapoznawać się ze wszystkimi materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi, które zostaną do nich wysłane. Jeśli to możliwe, Gżdacze powinni wziąć udział w zebraniu dla obsługi festiwalu bądź zostaną przeszkoleni online przez organizatorów imprezy.

Ile godzin trwają dyżury Wolontariusza i kiedy się o nich dowiem?

Łączna suma godzin dyżurów Wolontariusza oraz grafik zostaną przedstawione podczas zebrania obsługi na co najmniej 3 tygodnie przed imprezą. Ilość godzin dyżurów w poszczególnych sekcjach może się różnić ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Czy będę mieć czas wolny od dyżurów?

Dyżury zostaną ułożone tak, abyś miał czas odpocząć od pracy i nie będą dłuższe niż sześć godzin z rzędu. Dłuższe dyżury są możliwe tylko i wyłącznie po konsultacji z Wolontariuszem lub gżdzaczem oraz po udzieleniu przez tę osobę zgody na ułożenie dla niej dyżuru dłuższego niż 6 godzin.

Dlaczego powinienem podać adres do swojego konta na Facebooku w formularzu zgłoszeniowym?

Podczas organizacji imprezy Facebook ogromnie ułatwia nam kontakt z osobami chętnymi do współpracy, ponieważ dowiedzą się one natychmiastowo o wysłanych do nich wiadomościach. My z kolei będziemy w stanie zweryfikować czy wszystkie informacje docierają do Wolontariuszy. Dodatkowo zostaną utworzone grupy poszczególnych sekcji, dzięki czemu już przed imprezą będziesz w stanie zobaczyć, z kim spędzisz festiwal, a organizator sekcji zawsze będzie w kontakcie z Wolontariuszami. Jeśli profil jest ukryty, nie będziemy niestety w stanie odnaleźć Wolontariusza. Jedynym medium komunikacji w takiej sytuacji pozostanie email, na który również wysyłane są wszystkie niezbędne informacje. Jest on jednak o wiele mniej efektywny przy takiej ilości Wolontariuszy. Bardzo prosimy więc o wypełnienie tego pola.

Jestem z daleka i nie jestem pewny/a czy będę w stanie wziąć udział w zebraniach przed imprezą, co mam zrobić?

O to, kto może wziąć udział w zebraniach przed imprezą, będą się pytać konkretni organizatorzy. Jeżeli Wolontariusz musiałby przyjechać z daleka i nie może dotrzeć do Lublina, prosimy o informowanie o tym Organizatorów poszczególnych sekcji, a zorganizowanie zostanie specjalne szkolenie online. Dużą pomocą będą z pewnością materiały szkoleniowe, wysyłane na email bądź Facebooka.

Pomyliłem się w wypełnianiu formularza zgłoszeniowego?

W przypadku błędu w formularzu prosimy niezwłocznie napisać do nas na email zgloszenia@polcon2017.pl w następującej formie:

Temat emaila: BŁĄD W ZGŁOSZENIU [IMIĘ] [NAZWISKO] [DATA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA W FORMIE DD.MM.RR]

W treści: Opisz jakie dane zostały przez Ciebie błędnie podane i co chcesz w nich zmienić.

Skąd będę wiedzieć, czy się dostałem/am?

Wyniki rozpatrzenia zgłoszenia będą wysyłane za pomocą wiadomości email.

Kiedy dowiem się wszystkich szczegółów na temat pomocy przy Festiwalu po tym, jak otrzymam informację że się dostałem/am?

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rozkładania imprezy, pomocy przy Festiwalu, wyżywieniu, charakterze pracy w wybranej sekcji oraz wiele innych zostanie przedstawione podczas zebrania obsługi oraz na wewnętrznym zebraniu sekcji.

Do kiedy mogę się zgłosić do obsługi Festiwalu?

Formularze zgłoszeniowe zostaną zamknięte 31 lipca o godzinie 20:00 (poniedziałek). Proponujemy zgłosić się o wiele wcześniej, gdyż liczba Gżdaczy i Wolontariuszy jest ograniczona. W razie zbyt późnego zgłoszenia istnieje możliwość, że zostaniesz umieszczony/a na liście rezerwowej.