ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!

Dane Wolontariusza:
(Informacja potrzebna do przydzielenia do odpowiedniego działu)


(Informacja potrzebna do sporządzenia umowy wolontariackiej)


(Ułatwi nam to komunikację z Tobą)


DamskaMęska


XXLXLLMS

Informacje dodatkowe:


(Wybór co najmniej jednego, maksymalnie trzech spośród następujących)


(Zaznacz jedną lub więcej opcji)


TakNie


TakNie


(jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałaś/eś "TAK")


(pole nieobowiązkowe)


(pole nieobowiązkowe)

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN Polconu 2017.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zawartych niniejszym formularzu w celu organizacji Polconu 2017.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji otwartego naboru zgłoszeń w ramach Polconu 2017 jest Lubeskie Stowarzyszenie Fantastyki 'Cytadela Syriusza' z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12, 20-128 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją Polconu 2017 oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Składający zgłoszenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zgłoszenia w niniejszym naborze.

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy wolontariuszem a gżdaczem?

Zarówno wolontariusze jak i gżdacze należą do obsługi Festiwalu oraz pomagają organizatorom w zadaniach, jakie wynikają z sekcji, do której należą. Główną różnicą między tymi dwoma typami ochotników jest czas, jaki każdy z nich spędza na dyżurach przed Festiwalem, w jego trakcie lub już po jego zakończeniu. Zakres obowiązków wolontariusza jest szerszy i ma on ściśle określone godziny dyżurów przed wydarzeniem. Dodatkowo wolontariusze otrzymują darmową wejściówkę na Festiwal oraz umowę wolontariacką, podczas gdy gżdacze dostają częściowy lub całkowity zwrot za wejściówkę w zależności od ilości przepracowanych godzin podczas Festiwalu oraz charakteru pracy, jaką wykonywali.

Dlaczego miałbym zostać wolontariuszem lub gżdaczem?

Wolontaiusze i gżdacze są prawdziwym fundamentem każdej imprezy. Zostając wolontariuszem, jesteś w stanie przeżyć na własnej skórze, jak wygląda organizacja imprezy od środka, znajdziesz nowych przyjaciół i zdobędziesz na zawsze satysfakcję z organizowania tak dużej imprezy z niesamowitymi ludźmi. Bez Ciebie ta, jak i wszystkie inne imprezy nie mogły by istnieć.

Jak mogę zostać częścią obługi Festiwalu?

Wystarczy, że wypełnisz i wyślesz do nas formularz zgłoszeniowy na wolontariusza lub gżdacza znajdujące się pod tymi adresami.
[http://polcon2017.pl/wolontariat]
[http://polcon2017.pl/gzdacze]

Co przysługuje wolontariuszom oraz gżdaczom?

Wolontariusze otrzymują:

  • Darmową wejściówkę na Festiwal,
  • Unikatową koszulkę we wskazanym rozmiarze,
  • Obiady każdego dnia festiwalu,
  • Miejsce do spania oraz odpoczynku w salach dla obsługi festiwalu.

Gżdacze otrzymują:

  • Częściowy lub całkowity zwrot za zakupioną przez siebie wejściówkę,
  • Unikatową koszulkę we wskazanym rozmiarze,
  • Miejsce do spania oraz odpoczynku w salach dla obsługi festiwalu.

Jakie są obowiązki wolontariusza?

Wolontariusze muszą wziąć udział w zebraniu dla obsługi oraz zebraniu swojej sekcji, które będą odbywać się na co najmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Wolontariusz musi być obecny na wszystkich swoich dyżurach, sprawdzać regularnie skrzynkę adresu email (podanego w formularzu zgłoszeniowym) oraz czytać informacje przekazywane przez email lub Facebooka.

Jakie są obowiązki gżdacza?

Gżdacze muszą regularnie sprawdzać skrzynkę adresu email (podanego w formularzu zgłoszeniowym) i zapoznawać się ze wszystkimi materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi, które zostaną do nich wysłane. Jeśli to możliwe, gżdacze powinni wziąć udział w zebraniu dla obsługi festiwalu bądź zostaną przeszkoleni online przez organizatorów imprezy.

Ile godzin trwają dyżury wolontariusza i kiedy się o nich dowiem?

Łączna suma godzin dyżurów wolontariusza oraz grafik zostaną przedstawione podczas zebrania obsługi na co najmniej 3 tygodnie przed imprezą. Ilość godzin dyżurów w poszczególnych sekcjach może się różnić ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Czy będę mieć czas wolny od dyżurów?

Dyżury zostaną ułożone tak, abyś miał czas odpocząć od pracy i nie będą dłuższe niż sześć godzin z rzędu. Dłuższe dyżury są możliwe tylko i wyłącznie po konsultacji z wolontariuszem lub gżdzaczem oraz po udzieleniu przez tę osobę zgody na ułożenie dla niej dyżuru dłuższego niż 6 godzin.

Dlaczego powinienem podać adres do swojego konta na Facebooku w formularzu zgłoszeniowym?

Podczas organizacji imprezy Facebook ogromnie ułatwia nam kontakt z osobami chętnymi do współpracy, ponieważ dowiedzą się one natychmiastowo o wysłanych do nich wiadomościach. My z kolei będziemy w stanie zweryfikować czy wszystkie informacje docierają do wolontariuszy. Dodatkowo zostaną utworzone grupy poszczególnych sekcji, dzięki czemu już przed imprezą będziesz w stanie zobaczyć, z kim spędzisz festiwal, a organizator sekcji zawsze będzie w kontakcie z wolontariuszami. Jeśli profil jest ukryty, nie będziemy niestety w stanie odnaleźć wolontariusza. Jedynym medium komunikacji w takiej sytuacji pozostanie email, na który również wysyłane są wszystkie niezbędne informacje. Jest on jednak o wiele mniej efektywny przy takiej ilości wolontariuszy. Bardzo prosimy więc o wypełnienie tego pola.

Jestem z daleka i nie jestem pewny/a czy będę w stanie wziąć udział w zebraniach przed imprezą, co mam zrobić?

O to, kto może wziąć udział w zebraniach przed imprezą, będą się pytać konkretni organizatorzy. Jeżeli wolontariusz musiałby przyjechać z daleka i nie może dotrzeć do Lublina, prosimy o informowanie o tym Organizatorów poszczególnych sekcji, a zorganizowanie zostanie specjalne szkolenie online. Dużą pomocą będą z pewnością materiały szkoleniowe, wysyłane na email bądź Facebooka.

Pomyliłem się w wypełnianiu formularza zgłoszeniowego?

W przypadku błędu w formularzu prosimy niezwłocznie napisać do nas na email zgloszenia@polcon2017.pl w następującej formie:
Temat emaila: BŁĄD W ZGŁOSZENIU [IMIĘ] [NAZWISKO] [DATA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA W FORMIE DD.MM.RR]
W treści: Opisz jakie dane zostały przez Ciebie błędnie podane i co chcesz w nich zmienić.

Skąd będę wiedzieć, czy się dostałem/am?

Wyniki rozpatrzenia zgłoszenia będą wysyłane za pomocą wiadomości email.

Kiedy dowiem się wszystkich szczegółów na temat pomocy przy Festiwalu po tym, jak otrzymam informację że się dostałem/am?

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rozkładania imprezy, pomocy przy Festiwalu, wyżywieniu, charakterze pracy w wybranej sekcji oraz wiele innych zostanie przedstawione podczas zebrania obsługi oraz na wewnętrznym zebraniu sekcji.

Do kiedy mogę się zgłosić do obsługi Festiwalu?

Formularze zgłoszeniowe zostaną zamknięte 31 lipca o godzinie 20:00 (poniedziałek). Proponujemy zgłosić się o wiele wcześniej, gdyż liczba gżdaczy i wolontariuszy jest ograniczona. W razie zbyt późnego zgłoszenia istnieje możliwość, że zostaniesz umieszczony/a na liście rezerwowej.