Nagroda Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest coroczną nagrodą w dziedzinie fantastyki, przyznawaną przez miłośników fantastyki autorom najlepszych polskich utworów literackich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: powieści i opowiadania.


NOMINACJA DO NAGRODY

Każdy czytelnik fantastyki może wybrać od jednego do pięciu utworów w każdej kategorii (powieść/opowiadanie), wydanych w poprzednim roku kalendarzowym. Po pięć utworów, które zbiorą najwięcej głosów, znajdzie się na liście nominacji do Nagrody. Spośród nich uczestnicy XXXII POLCON-u, który odbędzie się w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 r. w Lublinie, dokonają wyboru Laureatów.

Aby dokonać zgłoszenia, listę wybranych utworów należy nadesłać do 30 kwietnia pocztą elektroniczną na adres zajdel@fandom.art.pl  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Związek Stowarzyszeń Fandom Polski
ul. Zamieniecka 46/25
04-158 Warszawa.

Pamiętajcie, że zgłoszenie dla swej ważności powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres. W przypadku zgłoszeń oddanych wyłącznie drogą elektroniczną, zgłaszający zobowiązany jest podać dodatkowo numer telefonu. Komisja Nominacyjna uprawniona jest do weryfikacji zgłoszeń oraz odrzucenia zgłoszenia w razie niemożliwości jego weryfikacji.

Czytałeś? Podobało się? Nominuj!


GŁOSOWANIE

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się na uroczystej w trakcie trwania Polconu 2017. Aby wziąć udział w głosowaniu wyłaniającym laureatów nie musisz przyjeżdżać na POLCON – wystarczy wykupić akredytację wspierającą.

Kup akredytację wspierającą


Więcej informacji o POLCONach i rodzajach akredytacji znajdziecie na stronie: http://polcon.fandom.art.pl

Informacje o nagrodzie im. Janusza A. Zajdla znajdziesz na stronie:  www.zajdel.art.pl oraz http://zajdel.fandom.art.pl

Statuetka Zajdla - fot. Michał Dagajew, Mirosław Stelmach