Jeśli posiadasz jakiś szczególny talent, nie chowaj go w domu! Zaprezentuj go na Fantastycznym Konkursie Talentów!

Do wygrania super nagrody oraz - dla finalistów - możliwość zaprezentowania się przed wielką publicznością na scenie Polconu!

Nie zwlekaj, wypełnij formularz!

 

 

Regulamin Fantastycznego Konkursu Talentów

I UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do uczestników festiwalu fantastyki Polcon 2017 zainteresowanych różnymi formami aktywności kulturalnej i ruchowej.

II. FORMY:

Muzyczna: soliści, instrumentaliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno - instrumentalne, instrumentalne).

Taneczna: soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski - formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej - formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp. słowna kabaret, recytacja wiersza, proza.

Inna: pokaz sportowy, cyrkowy, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Wykonawcy prezentują jeden utwór, taniec lub inny pokaz zawierający się w czasie do 5 minut.

2. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 8 osób. W uzasadnionych przypadkach organizator udzieli zgody na występ większej ilości osób pod warunkiem, że nie będzie to kolidować z ograniczonym wymiarem sceny.

3. Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy lub placówki delegujące.

4. Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku pendrive, który należy dostarczyć do 24.08.2017r. W podpisanej imieniem i nazwiskiem kopercie z dopiskiem „Fantastyczny konkurs talentów”.

5. Biorąc udział w konkursie wykonawca udziela organizatorowi zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zajerestrowany jest jego wizerunek oraz głos.

6. Biorąc udział w konkursie wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez organizatora – Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

IV. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO KONKURSU

Organizator dokona kwalifikacji zgłoszeń do konkursu w następujący sposób 1.Przyjmowanie zgłoszeń uczestników do 24 sierpnia 2017r na zasadach:

- ilość zgłoszeń dla jednej osoby prywatnej: 1,

- ilość miejsc w konkursie: 3 oraz wyróżnienie

V. OCENA UCZESTNIKÓW PODCZAS KONKURSU:

1. Organizator konkursu zapewnia jury, złożone ze specjalistów m.in. z dziedziny muzyki, tańca i sportu.

2. W pracach jury mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatora i sponsorów imprezy.

3. Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.

4. O kolejności występów decyduje organizator.

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga organizator wspólnie z przewodniczącym jury.

6. W przypadku wątpliwości co do oceny, zostanie ona poddana publiczności.

VI. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz na stronach internetowych: http://polcon2017.pl/fantastyczny-konkurs-talentow/ w terminie do 24 sierpnia 2017 r. Zakwalifikowany do konkursu uczestnik zgłasza się w dniu konkursu na wyznaczoną godzinę.

VII. TERMIN I MIEJSCE: Konkurs odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia podczas Festiwalu Fantastyki Polcon 2017 w ACK Chatka Żaka. Do celów konkursu zostanie przygotowana sala widowiskowa.

IX. WYSTĘP FINAŁOWY

1.Po wręczeniu nargód organizator przewiduje występ finałowy laureatów.

X. ZMIANY REGULAMINU

1.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i w celu jak najlepszego przeprowadzenia konkursu organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego regulaminu.

ZGŁOŚ SIĘ! - WYSTĘP JEDNOOSOBOWY

Formularz zgłoszeniowy - Fantastyczny Konkurs Talentów
WYSTĘP JEDNOOSOBOWY

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN Polconu 2017.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zawartych niniejszym formularzu w celu organizacji Polconu 2017.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji otwartego naboru zgłoszeń w ramach Polconu 2017 jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki 'Cytadela Syriusza' z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12, 20-128 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją Polconu 2017 oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Składający zgłoszenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zgłoszenia w niniejszym naborze.

ZGŁOŚ SIĘ! - WYSTĘP GRUPOWY

Formularz zgłoszeniowy - Fantastyczny Konkurs Talentów
WYSTĘP GRUPOWY

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN Polconu 2017.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zawartych niniejszym formularzu w celu organizacji Polconu 2017.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji otwartego naboru zgłoszeń w ramach Polconu 2017 jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki 'Cytadela Syriusza' z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12, 20-128 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją Polconu 2017 oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Składający zgłoszenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zgłoszenia w niniejszym naborze.