Regulamin Konkursu Cosplay – POLCON 2017

 

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”.
2. W konkursie Cosplay udział może wziąć każdy Uczestnik Polcon 2017 , który samodzielnie uszył/stworzył swój strój.

3. Uczestnik konkursu może wcielać się w postaci z mang, anime, filmów, komiksów, gier itp.

4. Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach przez Jury wybrane przez Organizatora:

- Najlepszy Cosplay

- Najlepszy Występ

5. Stroje oceniane są przez Jury, które w drodze głosowania wyłoni zwycięzców.

 II. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie

1. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez stronę internetową. Zgłoszenia nadesłane inną drogą nie będą przyjmowane.

2. Zgłoszenia trwają do 24 sierpnia 2017r. włącznie.

3. Zgłoszenia na Cosplay nie zostaną zaakceptowane bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na Polcon 2017 (dowolnej obejmującej sobotę).

4. W kategorii Najlepszy Cosplay mogą brać udział tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany, lecz nie został zgłoszony do żadnego konkursu. W kategorii na "Najlepszy Występ" można wziąć udział w stroju już prezentowanym, pod warunkiem, że prezentowano go nie więcej niż dwa razy.
5. Do formularza należy dołączyć plik graficzny przedstawiający postać, której strój jest zgłaszany. Pilk powinien być możliwie w najlepszej rozdzielczości. Wszelkie inne pliki: dźwiękowe, prezentacje, które mają pojawić się w tle podczas występu, należy dostarczyć na nośniku na próbę.
6. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń.
7. Każdy Uczestnik konkursu ma obowiązek uczestniczyć w próbie Cosplay, która odbędzie się w sobotę przed konkursem właściwym. Dokładna godzina rozpoczęcia próby zostanie podana wraz z harmonogramem atrakcji.

8. Uczestnictwo w próbie i rundzie Jury jest obowiązkowe. Nie stawienie się na próbie będzie skutkowało dyskwalifikacją.

9. Uczestnicy powinni stawić się na próbie w strojach, w celu ocenienia jakości ich wykonania przez Jury. Nie wymagana jest całkowita charakteryzacja.

10. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Polconu 2017, tzn. Organizatorzy i Koordynatorzy, nie mogą brać udziału w konkursie.

11. Prezentacja sceniczna nie może trwać dłużej niż trzy minuty i trzydzieści sekund. Jeżeli z jakiś względów prezentacja przekroczy wyznaczony czas, zostanie obniżona punktacja za występ.

12. Gdyby podczas prezentacji wystąpiły problemy, które spowodują przedłużenie występu, Uczestnik ma prawo do powtórzenia prezentacji lub nie zostanie uwzględniony czas, w którym niemożliwy był prawidłowy przebieg występu.

III. Przyznawanie nagród

1. W drodze głosowania Jury wybierze:

-  Pierwsze trzy miejsca w kategorii Najlepszy Cosplay.

- Pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w kategorii Najlepsza Prezentacja.

2. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.
3. Decyzje Jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. W konkursie  (Najlepszy Cosplay) oceniane będzie: 

- Zgodność z oryginałem

- Podobieństwo do postaci

- Jakość wykonania stroju

- Prezentacja sceniczna

5. W kategorii Najlepsza Prezentacja oceniany będzie jedynie występ sceniczny.


6. Zwycięzcy oraz Uczestnicy, którzy zdobyli wyróżnienia, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe przygotowane specjalnie na tę okazję. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 IV. Postanowienia końcowe

1. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu odbywającym się podczas Polconu 2017 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników.

Formularz zgłoszeniowy konkursu COSPLAY

Formularz zgłoszeniowy - Konkurs COSPLAY


Jedną osobęGrupę osóbpole wymagane w przypadku zgłoszenia grupowego
dotyczy reprezentanta
format .jpg, max. 5 Mb


(proszę go także przynieść na próbę konkursu na nośniku pendrive)Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN Polconu 2017.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN konkursu COSPLAY na Polconie 2017.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zawartych niniejszym formularzu w celu organizacji Polconu 2017.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji otwartego naboru zgłoszeń w ramach Polconu 2017 jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki 'Cytadela Syriusza' z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 12, 20-128 Lublin. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją Polconu 2017 oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Składający zgłoszenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zgłoszenia w niniejszym naborze.